Recta final no seguimento das actuacións de conservación nos teixadais de Castilla y León

Os socios en Castilla y León, a Junta de Castilla y León e Cesefor, están a punto de finalizar os traballos de seguimento das actuacións de conservación e mellora en varios dos rodais caracterizados dentro do proxecto Life Baccata.

Estes traballos de seguimento recóllense na Acción D1, acción que deben realizar todos os socios para avaliar as repercusións das accións de conservación do proxecto sobre o hábitat 9580*, e así valorar a efectividade das actuacións de restauración, tomando decisións ao respecto, e incluíndo cambios ou execución de novas medidas.

Como indicadores de seguimento empréganse os identificados na Acción A1 polo equipo de expertos de Bioma Forestal: produción de sementes, tipos de rexenerado, danos no rexenerado, dendrodiversidade forestal e diversidade estrutural da poboación de teixos.

No presente ano 2021 recompilouse información dos teixadais nos Los Ancares Leoneses, Montaña Central de León e Picos de Europa en León, da Montaña Palentina e de teixadais de Burgos (Arceo, Monte Hijedo, etc.).

Tamén se recolleron os datos da rede de parcelas establecidas no ano 2017. Estas parcelas repartidas por 13 Zonas de Especial Conservación da Cordilleira Cantábrica de Castilla y León, elixíronse seguindo unha valoración de representatividade da dinámica dos teixadais na súa facies máis madura, de sumo interese para valorar o seu estado de conservación.