Vídeo dos traballos de monitorización da dinámica dun bosque do Parque Natural de Pagoeta

O proxecto LIFE BACCATA caracterizou a máis de cen teixadais na Cordilleira Cantábrica. O Parque Natural de Pagoeta forma parte da Rede Natura 2000 xa que é unha Zona de Especial Conservación.

A poucos quilómetros do mar, Pagoeta alberga algúns dos teixos máis senlleiros da Cordilleira Cantábrica. Empregando técnicas de modelado 3D, o proxecto LIFE BACCATA estudou os teixos máis relevantes do parque natural.

No bosque de Aitzpelarreta, por primeira vez analizamos con precisión este antigo bosque, formando unha complexa estrutura boscosa descifrada grazas ao proxecto LIFE BACCATA. O resultado é unha nube topográfica de 18 millóns de puntos en tres dimensións.

O seguimento da dinámica do bosque axudará a conservar este hábitat emblemático e, ademais, para coñecer a verdadeira estrutura destas formacións é necesario estudalas desde dentro. Isto levouse a cabo tomando 1.524 fotografías do interior do bosque en Zezen Erreka creando un molde tridimensional con 19 millóns de puntos empregados para cuantificar a estrutura e as funcións ecolóxicas destes tecidos. Os resultados indican que Pagoeta presenta unha das taxas de rexeneración efectivas máis altas do teixo na Cordilleira Cantábrica. Esta dinámica potenciouse a través de accións de mellora forestal que inclúen a eliminación progresiva de especies exóticas.

Estas accións favorecen a expansión do teixo no País Vasco, contribuíndo a mellorar o estado de conservación dun hábitat considerado de interese comunitario prioritario pola Unión Europea.