Obxectivos

OBXECTIVO XERAL

Mellorar o estado de conservación do hábitat 9580 * en 15 ZEC da Cordilleira Cantábrica, actuando sobre os indicadores de estado de conservación do hábitat: área de ocupación, estrutura e funcións e perspectivas futuras.
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
 1. Desenvolver actuacións orientadas a incrementar a área de ocupación do hábitat 9580*: actuacións selvícolas, eliminación de especies exóticas, cultivo de plantas características do hábitat e a súa posterior plantación.
   
 1. Implementar as medidas dirixidas a mellorar a estrutura e funcións do hábitat 9580 *, tales como a realización de traballos selvícolas para favorecer as especies características do hábitat, o control da competencia con especies exóticas, o reforzo mediante plantación de especies características e crear infraestruturas para o control de herbivoría sobre o hábitat.
   
 1. Aplicar medidas que supoñan unha mellora nas perspectivas futuras de pervivencia do hábitat 9580 *. Isto prevese a través do establecemento de unidades de conservación xenética (UCXF) de Taxus baccata (inclúe plan de manexo), a creación de dous bancos de xermoplasma, cinco arboretos asociados a unha colección de mostras tisulares de ADN de teixo, a mellora do coñecemento sobre o hábitat, e medidas de protección contra afeccións non naturais.
   
 1. Difundir e transferir as medidas desenvolvidas no proxecto para a seu replicabilidade na Unión Europea mediante unha estratexia específica. Ademais, as UCXF integraranse no programa da UE EUFORGEN.
   
 1. Informar e sensibilizar o público en xeral sobre a importancia, valores e servizos ecosistémicos que proporcionan os teixedais, e implicar a administracións rexionais e locais, aos propietarios do monte, gandeiros e asociacións forestais na conservación a longo prazo do hábitat 9580 *.