Presupuesto

PRESUPUESTO DO PROXECTO E FINANCIACIÓN DA UNIÓN EUROPEA solicitada:

Orzamento total do proxecto: 1.925.104 euros
Orzamento total subvencionable para o proxecto: 1.925.104 euros
Solicitude de contribución financeira da UE: 1.441.649 euros