Comezo do After-LIFE BACCATA en Galicia: interpretación de teixos monumentais nas Mariñas Coruñesas

O proxecto LIFE BACCATA finalizaba o pasado 30 de setembro de 2021, cumprindo, e mesmo superando, os obxectivos e resultados esperados ao seu comezo. Especialmente en Galicia o proxecto executou unha interesante estratexia para a restauración do hábitat 9580*, extrapolable á mellora doutros hábitats naturais, especialmente os tipos de hábitats forestais. Todas as accións de conservación xeraron un valioso coñecemento que foi difundido durante a execución do proxecto, e que tras a súa finalización continuará a súa transferencia a outros axentes e territorios, para a súa replicación a nivel da UE. Isto será realizado durante a fase de After-LIFE BACCATA, que se prolongará ata setembro de 2026.

A primeira das actuacións After-LIFE BACCATA en Galicia foi a celebración dun taller escolar con alumnos de 6º de primaria de Sada (A Coruña), en colaboración coa Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos, entidade que xestiona a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, como beneficiario asociado do proxecto LIFE FLUVIAL (LIFE16 NAT/ES/000771).

1_14.jpg

O taller, celebrado a finais do mes de outubro de 2021, serviu para transmitir aos escolares os valores patrimoniais (tanto natural como cultural) dos teixos monumentais que se atopan presentes no ámbito desta Reserva de Biosfera, entre os que destaca o Teixo de Baldomir (Bergondo), incluído no Catálogo Galego de Árbores Singulares (CGAS), aínda que tamén é posible citar individuos notables no Pazo de Mariñán (Bergondo) ou no cemiterio da Igrexa dos Remedios (Betanzos), así como exemplares próximos situados no litoral de A Coruña e tamén incluídos no CGAS como o Teixo dous Tenreiro (Pontedeume) ou de Teixo de Viladonelle (Neda). A importancia desta porción do litoral coruñés na conservación de exemplares monumentais de teixo motivou que de todos eles fosen tomadas mostras na análise xenética das poboacións de teixo do Norte da Península Ibérica que foi realizada durante a execución de LIFE BACCATA.

1_15.jpg
A xornada compúxose da visita e identificación de exemplares de teixo (Taxus baccata), así como unha ruta interpretativa do patrimonio cultural (muíños) e natural (bosque de ribeira) que se atopaba nas inmediacións, establecendo polo tanto unha valiosa sinerxía entre LIFE BACCATA e LIFE FLUVIAL.