Publicados os levantamentos 3D de alta precisión dos teixadais en Sarastarri (Parque Natural de Aralar) e Zezen Erreka (Parque Natural de Pagoeta), no País Vasco

O proxecto LIFE BACCATA realizou unha caracterización das formacións forestais con presenza de teixos en Aralar e Pagoeta, en Gipuzkoa. Dentro deste estudo incluíuse un levantamento fotogramétrico terrestre de alta precisión en 3D de parcelas representativas destes espazos, co que se calcularon parámetros como dimensións, estrutura, distribución de especies e estado de conservación da área estudada.

Os levantamentos realizados combinan técnicas como Fotogrametría Dixital automatizada, Teledetección e Sistemas de Información Xeográfica (SIX). As fotografías das parcelas forestais obtivéronse cunha cámara con estabilizador de 3 eixes (marca comercial Osmo da casa DJI) adaptado a unha pértega de 5 metros e un comprimido co software DJI GO que permite a captura de fotografías de forma remota. Para unhas superficies de parcela de entre 400 e 500 m2 tomáronse máis de 1.300 fotografías, obtendo unha resolución final da ortofotografía entre 1 e 5 cm e un modelo 3D con máis de 17 millóns de puntos en cada caso.

A parcela de Sarastarri atópase nunha encosta ao norte do encoro de Lareo, en Aralar. Está cuberta por faial, cunha destacada presenza de teixos e acivro. Os solos caracterízanse pola aparición de rochedos calcarios, en forma de lapiaz aflorante, aínda que abundan as zonas intercaladas con chans profundos e ben desenvolvidos.

No caso de Zezen Erreka, dentro do Parque Natural de Pagoeta, a parcela está composta por un faial demoucado con teixos. Os solos teñen maior desenvolvemento, sen rocha aflorante, aínda que a baixa dispoñibilidade de luz fai que conten cunha menor cobertura de herbáceas.

A caracterización fina conseguida con ambos os dous levantamentos permite, ademais, que nun futuro poida efectuarse unha comparación dos parámetros estudados e valorar deste modo a evolución de ambos os dous enclaves ao longo do tempo.

O levantamento fotogramétrico realizáronos as empresas Bioma Forestal e 4Datum Investigación y Desarrollo S.L. baixo a dirección de Hazi Fundazioa, socia do proxecto, e coa colaboración da Diputación Foral de Gipuzkoa, xestora de ambos os dous Parques Naturais.


Modelo de Zezen Erreka (PN Pagoeta)


 


 
 

Modelo de Sarastarri (PN Aralar)