A tecnoloxía de alta precisión ao servizo da conservación dos teixadais cantábricos

Grazas a este estudo poderanse calcular as dimensións, estrutura e estado de conservación do teixo na Tejeda de Tosande, no Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, e do teixo de San Cristobal de Valdueza, na bisbarra de El Bierzo.

No marco do proxecto LIFE BACCATA (LIFE15 NAT/ES/000790), "Conservando e restaurando os bosques de teixo (9580 *) da Cordilleira Cantábrica", levouse a cabo unha actuación encamiñada a mellorar a caracterización e seguimento para a conservación da Tejeda de Tosande, integrada no Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, e o teixo de San Cristobal de Valdueza, situado no termo municipal de Ponferrada.

A Tejeda de Tosande sitúase nunha aba con orientación Norte entre os 1.400 e 1.650 metros de altitude formando un bosque mixto maiormente de faias (Fagus sylvatica) e teixos (Taxus baccata), xunto con outras frondosas acompañantes.

O teixo de San Cristobal de Valdueza é un teixo femia (Taxus baccata) considerado como unha das árbores máis emblemáticas de Castilla y León polo seu significado monumental, cultural e social. A árbore atópase xunto a unha pequena ermida a unha altitude de 1.115 metros nunha paraxe rodeada de cultivos e pastos a uns 210 metros do mesmo pobo de San Cristóbal de Valdueza.

A acción consistiu na realización dun levantamento fotogramétrico terrestre de alta precisión en 3D dunha superficie determinada na Tejeda de Tosande. A fotogrametría é unha técnica baseada en estudar e definir con precisión a forma, dimensión e posición no espazo dun obxecto ou obxectos utilizando medidas feitas sobre as fotografías dos devanditos obxectos.

Para realizar este traballo na precisión combinouse o uso de plataformas aéreas (dron DJI Phantom 3 Profesional) e terrestres (Gimbal DJI Osmo) para adquirir as fotografías que, posteriormente, se procesarán utilizando técnicas de Fotogrametría Dixital automatizada, Teledetección e Sistemas de Información Xeográfica (SIX).

Coa información obtida na fase anterior e os datos que se recompilan en campo, calcularanse diferentes parámetros en relación ás dimensións, estrutura e estado de conservación das árbores da área estudada.
Na realización do levantamento fotogramétrico e posterior procesado participaron as empresas Bioma Forestal e 4Datum Investigación y Desarrollo S.L. baixo a dirección de Cesefor e a coordinación da Junta de Castilla y León, socios do proxecto.
 

Modelo terrestre de Tosande

 


Tejo de San Cristóbal de Valdueza

 
Life Baccata

O proxecto LIFE BACCATA traballa pola conservación e restauración do hábitat prioritario do teixo, actualmente ameazado e en regresión, en quince lugares da Rede Natura 2000 da Cordilleira Cantábrica e pertencentes a Galicia, Castilla y León, e Euskadi.

O proxecto ten previsto actuar sobre unha grande superficie da Cordilleira Cantábrica, aínda que o estudo e os resultados obtidos terán un alcance internacional ao incluirse territorios en Portugal, Francia, Italia e Grecia que presentan este tipo de hábitat, ameazado de xeito similar.

O teixo vén sufrindo unha serie de ameazas que inflúen directamente na biodiversidade das zonas que ocupa. Estas ameazas fóronse orixinando ao longo dos anos e son de diversa índole: os incendios, as cortas, a construción de infraestruturas, a fragmentación e falta de conexión entre estes espazos naturais ou as repercusións do cambio climático. Individualmente ou de xeito conxunto, estas ameazas puxeron en perigo a supervivencia desta especie, o seu hábitat e a biodiversidade que conteñen, por iso faise necesario actuar e garantir o seu futuro de xeito sostible.

LIFE BACCATA aplicará as medidas de protección e xestión forestal necesarias que promovan a mellora do estado de conservación e restauración do teixo e os teixadais, fomentando a súa rexeneración natural, e o das especies de flora e fauna que os habitan, e contribuirá a frear a perda de biodiversidade.

O proxecto LIFE BACCATA está cofinanciado pola Comisión Europea no marco da Convocatoria LIFE e desenvólvese entre 2016 e 2020 en quince lugares da Rede Natura 2000 da Cordilleira Cantábrica e pertencentes a Galicia, Castilla y León, e Euskadi. Participa como coordinador do proxecto o IBADER da Universidade de Santiago de Compostela e como socios a Junta de Castilla y León, Cesefor, Fundación Hazi e Grupo TRAGSA.