LIFE BACCATA ORGANIZA A SÚA PRIMEIRO SEMINARIO TÉCNICO SOBRE TEXAS CANTABRIANAS

A organización deste seminario, no que participa a Junta de Castilla y León e Cesefor, responde á necesidade de dispoñer de ferramentas de comunicación como sistema de difusión de información, favorecendo a transferencia de coñecemento, así como o intercambio de experiencias con outros grupos de traballo co mesmo obxectivo.

As sesións técnico-científicas desenvolveranse basicamente para asegurar que os esforzos técnicos e científicos xa desenvolvidos no teixo se volvan a entidades responsables da conservación deste hábitat e en particular na área do proxecto.

Nestes días haberá intercambio de experiencias valiosas para o coñecemento e xestión deste hábitat. Ademais, estes seminarios pretenden continuar e fortalecer a rede de traballo conxunto que permitirá ter información relacionada con experiencias anteriores xa realizadas.

O día gratuíto terá lugar no Centro de Defensa contra o Incendio da capital de León o 29 de xuño de 2017. A entrada será gratuíta e gratuíta para cubrir a capacidade.

O proxecto LIFE BACCATA traballa para a conservación e restauración do hábitat prioritario do teixo, actualmente ameazado e en regresión, en quince prazas da Rede Natura 2000 das Montañas Cantábricas e pertencentes a Galicia, Castela e León e País Vasco.

O proxecto ten previsto actuar sobre unha gran área das montañas cantábricas, aínda que o estudo e os resultados obtidos terán un alcance internacional para atopar territorios en Portugal, Francia, Italia e Grecia que teñan este tipo de hábitat, igualmente ameazados.

O teixo

O teixo sufriu unha serie de ameazas que inflúen directamente na biodiversidade das áreas que ocupa. Estas ameazas orixináronse ao longo dos anos e son de varios tipos: incendios, cortes, construción de infraestruturas, fragmentación e falta de conexión entre estes espazos naturais ou as repercusións do cambio climático. Individualmente ou conxuntamente, estas ameazas ameazaron a supervivencia desta especie, o seu hábitat e a biodiversidade que contén; polo tanto, é necesario actuar e garantir o seu futuro dun xeito sostible.

LIFE BACCATA aplicará as medidas necesarias de protección e manexo forestal que fomenten a mellora do estado de conservación e restauración do teixo e dos tejedas, promovendo a súa rexeneración natural e das especies de flora e fauna que os habitan, e contribuirán a deter a perda de biodiversidade.

O proxecto, cofinanciado pola Comisión Europea no marco da chamada LIFE, ten lugar entre 2016 e 2020 en quince prazas na Rede Natura 2000 das Montañas Cantábricas e pertence a Galicia, Castela e León e País Vasco. A Universidade de Santiago de Compostela participa como coordinadora do proxecto e como socio da Xunta de Castela e León, Cesefor e Hazi, Corporación do Goberno Vasco para o desenvolvemento do medio rural e mariño.

Máis información na páxina web do proxecto: www.life-baccata.eu