Noticias

Como consecuencia dos traballos de recollida de máis de 1.000 mostras de teixo de 49 localidades repartidas en 30 ZEC da Rede Natura 2000 do Norte da Península Ibérica, e a posterior análise de 9 marcadores de ADN microsatélite (SSR) mediante técnicas de PCR e secuenciador automático, foi posible determinar a diversidade xenética e o grao de parentesco das poboacións de tei
A exposición sobre o proxecto continúa a desplazarse Gipuzkoa. Xa estivo na casa do parque de Pagoeta dende marzo ata setembro de 2020. A pesares das restriccioes, puido ser visitada por 3.000 persoas neste prazo. Despois expúxose en Lizarrusti, a casa do parque de Aralar, onde foi visitada por máis de 2.000 persoas ata febrero.
As derradeiras actuacións (reposicións puntuais de marras e reconfiguración dun peche) puidéronse realizar con éxito a pesar da climatoloxía.

Este esforzo únese ao traballo que a Deputación Foral de Gipuzkoa leva realizando ata hoxe neste Parque Natural e Zona Especial de Conservación de Natura 2000.
Ao impedir a entrada de herbívoros, quérese favorecer a xerminación de sementes de teixo producidas por exemplares próximos, que chegan a alcanzar un tamaño destacado.

Concluíron os traballos de adecuación e sinalización deste sendeiro homologado, que inclúe un panel informativo, varios fitos con información de cada parada divulgativa e un folleto para favorecer as visitas autoguiadas.
Foi trasladada en setembro dende o Parque Natural de Pagoeta, no que estivo dende marzo de 2020, coincidindo coas fases máis restritivas da COVID-19. Poderase visitar alí ata febreiro de 2021, cando será trasladado a municipios interesados do ámbito dos PPNN de Aralar e Pagoeta.
Foto 1: fotografía hemisférica para medir a fracción de cabida cuberta (proporción de chan que é cuberto pola proxección vertical das copas das árbores)

Foto 1. Teixadal de Tosande, onde se desenvolveron boa parte das actuacións en Palencia

A terra ao longo do tempo sufriu numerosas transformacións que condicionaron a vida sobre o planeta. As principais alteracións na historia da terra, foron a deriva continental e o cambio climático.

Páxinas