Noticias

O equipo externo de monitoreo LIFE (NEEMO), representado por Ainhoa Darquistade Fadrique, realizou a visita anual ao proxecto LIFE BACCATA, celebrada en Ojo Guareña, en Burgos.

A caracterización do Hábitat 9580 * "Bosques Mediterráneos de Taxus Baccata" na Cordilleira Cantábrica de Castilla y León realizouse dende unha perspectiva múltiple de obxectivos, como unha das múltiples accións do
O pasado martes 15 de xaneiro os socios de Castilla y León que participan no proxecto LIFE BACCATA (
O pasado xoves, 29 de novembro de 2018, o IBADER celebrou no Edificio Cactus do Campus Terra (Lugo) o Seminario Técnico BACCATA, para achegar á poboación o importante papel que xoga o teixo (Taxus baccata) na conservación da nosa biodiversidade, e por extensión das formacións dominadas (teixadais, teixidos, teixedos) por esta senlleira especie.
Finaliza a Acción A1 do proxecto LIFE BACCATA denominada "Caracterización e diagnose do hábitat 9580*”, cuxos obxectivos son a clarificación da interpretación do hábitat 9580 * en España, a obtención de información para a valorización a nivel local deste hábitat e definir unha metodoloxía para o desenvolvemento das seguintes accións.

Grazas a este estudo poderanse calcular as dimensións, estrutura e estado de conservación do teixo na Tejeda de Tosande, no Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, e do teixo de San Cristobal de Valdueza, na bisbarra de El Bierzo.

O equipo externo de monitoreo LIFE (NEEMO), representado por Ainhoa Darquistade Fadrique, realizou a visita anual ao proxecto LIFE BACCATA, celebrada en Ojo Guareña, en Burgos.

Páxinas